top of page
tân.jpeg
image.png
Criced.jpg
WhatsApp Image 2021-06-06 at 14.03.29.jpeg
Bwncath a set.jpg

Croeso i fferm deuluol Penrhiwcowin!

Ry'n ni'n fferm fach deuluol lle gallwch ymlacio'n llwyr a mwynhau awyrgylch gwledig Sir Gâr, nid nepell o'r ffiniau gyda Sir Benfro a Cheredigion.  Cewch fwynhau golygfeydd bendigedig Gorllewin Cymru ar wyliau heddychlon, di-ffwdan, neu ymweld a thraethau godidog ac atyniadau niferus yr ardal.

Codwch eich pabell o flaen un o'n tanau gwersyll neu, os am ychydig o foethusrwydd, llogwch un o'n pebyll glampio. Mwynhewch bitsa wedi ei grasu yn ein ffwrn  neu beth am dostio malws melys o dan y sêr . . .

P'run ai am wyliau gwersylla neu glampio, edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Cliciwch y botwm; codwch y ffôn neu anfonwch e-bost i archebu eich gwyliau.

bottom of page