top of page

Glampio

Gallwn gynnig 2 safle glampio lle cewch fwynhau profiad mwy moethus o wersylla.  Nid ydym yn codi tâl uwch yn ystod tymhorau prysur a gellir llogi safle am £87 y noson ar unrhyw adeg rhwng y Mai y 1af a'r 30ain o Fedi.  Ymddiheuriadau ond ni allwn gynnig gwyliau llai na 2 noson rhwng Gorffennaf 18 ac Awst 27.

Am y pris cewch fwynhau:

 • noson dda o gwsg ar fatras go iawn

 • stôf a choed tân i'w llosgi ynddi

 • 'bell tent' 5m o ansawdd safonol ynghŷd â dodrefn a chynfas lawr rhisgl 

 • cysgodfa / 'cegin' gyda sinc, 'worktop,' hob nwy a lle i un o'n byrddau picnic

 • llestri at eich defnydd

 • safle 15m x 15m

 • lle i 2 oedolyn ac 1 car (ni chodir tâl am blant o dan 18 oed)

  • codir tâl o £10 y noson am bob oedolyn ychwanegol a £2 y noson am bob cerbyd ychwanegol​

 • 'pit' ar gyfer tân gwersyll ac ychydig o goed tân (gellir prynu coed tân ychwanegol am bris rhesymol)

 • gridyll i'w osod dros y tân os am goginio bwyd

 • cyfleusterau tŷ bach dynodedig

 • defnydd o gyfleusterau cawod 

 • defnydd o oergell a rhewgell

 • ardal golchi llestri

 • cysgodfa ac eisteddfan er mwyn cynllunio'ch diwrnod neu gynnal 'clonc'

I wneud ymholiadau neu i fwcio eich lle, cysylltwch â ni drwy e-bost, ffôn neu facebook neu ewch i wefan Pitchup.com

bottom of page