top of page

Gwersylla

Mae gennym 11 safle gwersylla sy'n addas ar gyfer pebyll neu gerbydau gwersylla. Nid ydym yn codi tâl uwch yn ystod tymhorau prysur a gellir llogi safle am £25 y noson ar unrhyw adeg o'n tymor.

Am y pris cewch:

 • safle pabell / cerbyd gwersylla 12m x 12m (codir tâl ychwanegol am osod mwy nag un pabell ar un safle.)

 • lle i 2 oedolyn ac 1 car (ni chodir tâl am blant o dan 18 oed)

  • codir tâl o £3 y noson am bob oedolyn ychwanegol a £2 y noson am bob cerbyd ychwanegol​

 • 'pit' ar gyfer tân gwersyll ac ychydig o goed tân (gellir prynu coed tân ychwanegol am bris rhesymol)

 • gridyll i'w osod dros y tân os am goginio bwyd

 • cyfleusterau tŷ bach dynodedig

 • ddefnydd o gyfleusterau cawod

 • defnydd o oergell a rhewgell

 • ardal golchi llestri

 • cysgodfa ac eisteddfan er mwyn cynllunio'ch diwrnod neu gynnal 'clonc'

I wneud ymholiadau neu i fwcio eich lle, cysylltwch â ni drwy e-bost, ffôn neu facebook neu ewch i wefan Pitchup.com

bottom of page