top of page

​Prisiau ar gyfer 2023

Nid ydym yn gweithredu system o brisio yn ôl y tymor felly dyma ein tariff drwy'r flwyddyn.

Safleoedd Gwersylla     

£25.00 y noson 

Yn cynnwys 2 oedolyn ac un cerbyd.  Ceir cost ychwanegol o £3 y noson am bob oedolyn ychwanegol a £2 y noson am bob cerbyd ychwanegol.  Ni chodir tal ar blant o dan 18 oed.

Glampio mewn 'Bell Tent'

£87.00 y noson

Yn cynnwys 2 oedolyn ac un cerbyd.  Ceir cost ychwanegol o £10 y noson am bob oedolyn ychwanegol a £2 y noson am bob cerbyd ychwanegol.  Ni chodir tal ar blant o dan 18 oed.

Noder bod angen i 1 person ar bob safle fod yn aelod o 'The Greener Camping Club' er mwyn aros yma.  Pe nad yw'ch grwp yn cynnwys aelod o 'The Greener Camping Club,' ychwanegir £12 at gost eich arhosiad, fydd yn talu am aelodaeth blwyddyn o 'The Greener Camping Club.'  Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen uchod.

 

Darllenwch y dudalen 'Telerau & Amodau' am wybodaeth ynglyn á chansliadau.

Gallwch fwcio ar-lein trwy wefan 'Pitchup.com' neu gysylltu'n uniongyrchol â ni trwy e-bost, ffon neu 'Messenger' i fwcio eich gwyliau.

bottom of page